Naredba o varstvu redkih živali in rastlin

Naredba deželne vlade za Slovenijo o varstvu redkih ali za Slovenijo tipičnih in za znanost pomembnih živali in rastlin in o varstvu špilj.

 

Planinski orel (vir: Ilistrirani Slovenec 1930)

Planinski orel (vir: Ilistrirani Slovenec 1930)

Naredba je bila objavljena 9. marca 1921 v “Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo”.

Z naredbo je bilo zavarovanih tudi 22 vrst ptic, večinoma ujede in čaplje. Od zanimivejših vrst velja izpostaviti zavarovanje krokarja in kanje, kar je bilo za tisti čas zelo napredna ureditev.