Odlok o plovbi na Ptujskem jezeru

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (UL RS št. 109/2006)

 

Ptujsko jezero (L.Božič)

Ptujsko jezero (L.Božič)

Ptujsko jezero je daleč najpomembnejše prezimovališče vodnih ptic v Sloveniji. Tukaj vsako zimo prezimuje okoli 10.000 vodnih ptic, kar je približno 20% vseh prezimujočih vodnih ptic pri nas.

Zaradi velikega pomena za varsvo ptic je bilo Ptujsko jezero skupaj z reko Dravo leta 2004 razglašeno za Natura 2000 območje.

V času zimskega pomanjkanja lahko vznemirjanje vodne ptice usodno prizadane. Da bi prezimujočim pticam zagotovili potrebni mir je bilo treba na delu jezera omejiti plovbo. V ta namen sta občini Markovci in Ptuj skupaj sprejeli Odlok, ki omejuje plovbo na najblj občutljivih delih jezera.

 

Plovbne cone na Ptujskem jezeru

Plovbne cone na Ptujskem jezeru

Ptujsko jezero je razdeljeno v 3 cone, ki ima vsaka svoj plovbni režim:

  • CONA A: Plovba je dovoljena od 1. junija do 1. oktobra
  • CONA B: Plovba je dovoljena od 1. maja do 1. oktobra
  • CONA C: Plovba je prepovedana vse leto

 

Povezava in priloga: