- Pravo za naravo - https://www.pravo-za-naravo.si -

Pravna orodja

Na tej strani bomo predstavili najpomembnejša orodja, ki ji pravo omogoča naravovarstvenikom. V grobem jih lahko razdelimo v naslednje skupine (zaenkrat smo uspeli razdelati le tista orodja spodaj, ki so zapisana odebeljeno):

 

Presojanje vplivov posegov na okolje in naravo

Izpodbijanje nezakonitih odločitev državne uprave

Preganjanje storilcev prekrškov in kaznivih dejanj

Neodvisni državni organi