Seznam večjih primerov

Seznam primerov, iz katerih se lahko največ naučite o različnih vidikih pravnega varstva narave.

  • PRIMER: Volovja reber – verjetno največji primer v zgodovini varstva narave na Slovenskem; gre za obrambo vrhunske naravne dediščine pred škodljivim posegom v prostor
  • PRIMER: HE Mura – reka Mura s svojo obrečno loko je najpomembnejše območje za številne živalske in rastlinske vrste v Sloveniji; ne znamo si predstavljati, kako bi lahko na Muri zgradili verigo hidroelektrarn, ne da bi bistveno prizadeli življenjske pogoje za te vrste; pričakujemo, da se bo Primer HE Mura razvil v enega največjih naravovarstvenih primerov sploh; na tem spletišču bomo sproti objavljali ključne dokumente o razvoju primera
  • PRIMER: Kobile – primer sodelovanja društva v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za gozdnogospodarski načrt
  • PRIMER: Izredni odstrel sive vrane – primer nezakonitega odstrela vrste v času gnezdilne sezone; poučno glede možnosti NVO za vplivanje na odločitve uradnikov