Objave z zaznamkom ‘IBA’

IBA Črete

Opredelitev novega Mednarodno pomembnega območja za ptice v Sloveniji: IBA Črete

IBA Črete

IBA Črete

Mednarodno pomembna območja za ptice (IBA) predstavljajo globalno omrežje območij, ki so ključnega pomena za ohranjanje ptic. V Sloveniji jih določa DOPPS – BirdLife Slovenija. V IBA inventarju iz leta 2003 je bilo za Slovenijo določenih 25 IBA območij. Določena so bila na osnovi najboljših podatkov, razpoložljivih v tistem času.

V zadnjih letih potekajo intenzivne ornitološke raziskave po vsej državi. Na osnovi novih spoznanj se kaže potreba po revidiranju nekaterih IBA območij. Najbolj očitna je bila ta potreba v primeru zadrževalnika Medvedce na Dravskem polju, ki doslej ni bil opredeljen kot IBA območje. Novejše raziskave so pokazale, da je tukaj eno od petih najpomembnejših območij v državi za gnezditev naslednjih treh kvalifikacijskih vodnih vrst ptic:

  • čapljica Ichobrychus minutus, 3-8 parov; tretje najpomembnejše območje v državi

  • kostanjevka Aythya nyroca, 3-5 parov; najpomembnejše območje v državi
  • grahasta tukalica Porzana porzana, 5-15 parov; tretje najpomembnejše območje v državi
Zadrževalnik Medvedce (D.Bordjan)
Zadrževalnik Medvedce (D.Bordjan)

Predlog za opredelitev novega IBA s trokovno utemeljitvijo smo pripravili na DOPPS spomladi 2008, uradno pa je bilo opredeljeno 30.5.2008, ko so izpolnjevanje strogih meril potrdili strokovnjaki BirdLifove centrale v Cambridgeu.

IBA Črete obsega Zadrževalnik Medvedce, ki je življenjski prostor treh kvalifikacijskih vodnih vrst ptic, in pet gozdičev, kjer gnezdijo velike ujede (belorepec in črni škarnik). Površina IBA Črete znaša 324 hektarov.

Priloge: