Objave z zaznamkom ‘Plovba’

PRIMER: Nedovoljena plovba na Ptujskem jezeru

Predstavljamo primer večkratnega prijavljanja ponavljajoče se nedovoljene plovbe po Ptujskem jezeru. Primer nazorno pokaže neučinkovitost občinskih inšpekcijskih služb.

 

Ptujsko jezero je daleč najpomembnejše območje za prezimovanje vodnih ptic v Sloveniji, tu pa so tudi gnezdišča nekaterih najbolj ogroženih vrst ptic. Zaradi varstva ptic je na Ptujskem jezeru plovba omejena (Odloka o plovbi na Ptujskem jezeru). Za skrbnika plovbnega režima je določeno Brodarsko društvo Ranca Ptuj, za nadzor nad izvajanjem pa Medobčinska inšpekcija s Ptuja.

Kljub jasnim pravilom plovbe in jasno določenim pristojnostim glede nadzora, na jezeru prihaja do rednih in pogostih kršitev. Na DOPPSu želimo doseči spoštovanje odloka, zato smo začeli z rednim spremljanjem in prijavljanjem kršitev. Kljub številnim dobro dokumentiranim prijavam zaenkrat akcija ni dala nobenega rezultata. Inšpekcija doslej ni izrekla nobenega ukrepa. Med pomembnimi kršitelji plovnega režima je celo Brodarsko društvo Ranca Ptuj, kateremu je bila zaupana naloga skrbnika plovbnega režima.

 

Trasa nedovoljene plovbe

Trasa nedovoljene plovbe

Od februarja 2010 smo podali 8 prijav:

Akcija zaenkrat ni obrodila nikakršnih sadov. Inšpektorica nas je obvestila (glej odgovore zgoraj), da so naše prijave nepopolne, ker da nismo navedli konkretnih podatkov o kršiteljih (osebno ime, EMŠO…). Opravila je sicer razgovor z odgovorno osebo Brodarskega društva Ranca, vendar podatkov k kršiteljih ni dobila.

Kršitve se medtem nemoteno nadaljujejo. Večinoma popoldne in ob koncih tedna, ko inšpektorjev ni v službi. Brodarsko društvo Ranca je šlo celo tako daleč, da je v nasprotju z režimom plovbe 14.-16. maja priredilo regatno tekmovanje in celotni seznam tekmovalcev (= kršiteljev odloka) objavilo na svoji spletni strani. Zdaj z zanimanjem pričakujemo odgovor inšpekcije na naše zadnje prijave.

Odlok o plovbi na Ptujskem jezeru

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (UL RS št. 109/2006)

 

Ptujsko jezero (L.Božič)

Ptujsko jezero (L.Božič)

Ptujsko jezero je daleč najpomembnejše prezimovališče vodnih ptic v Sloveniji. Tukaj vsako zimo prezimuje okoli 10.000 vodnih ptic, kar je približno 20% vseh prezimujočih vodnih ptic pri nas.

Zaradi velikega pomena za varsvo ptic je bilo Ptujsko jezero skupaj z reko Dravo leta 2004 razglašeno za Natura 2000 območje.

V času zimskega pomanjkanja lahko vznemirjanje vodne ptice usodno prizadane. Da bi prezimujočim pticam zagotovili potrebni mir je bilo treba na delu jezera omejiti plovbo. V ta namen sta občini Markovci in Ptuj skupaj sprejeli Odlok, ki omejuje plovbo na najblj občutljivih delih jezera.

 

Plovbne cone na Ptujskem jezeru

Plovbne cone na Ptujskem jezeru

Ptujsko jezero je razdeljeno v 3 cone, ki ima vsaka svoj plovbni režim:

  • CONA A: Plovba je dovoljena od 1. junija do 1. oktobra
  • CONA B: Plovba je dovoljena od 1. maja do 1. oktobra
  • CONA C: Plovba je prepovedana vse leto

 

Povezava in priloga: