Objave z zaznamkom ‘Ptičja direktiva’

Prečiščeno besedilo Ptičje direktive

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 30.novembra 2009 sprejela prečiščeno besedilo Ptičje direktive.

 

Ptičja direktiva, ki je bila sprejeta aprila 1979, je bila že mnogokrat spremenjena. Predvsem so se spreminjali Dodatki, kjer so objavljeni seznami vrst ptic z različnimi varstvenimi statusi. V kodificirani različici, ki je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije 26.1.2010, najdete prečiščeno besedilo direktive z najnovejšimi Dodatki. Prečiščeno besedilo se uradno imenuje: “DIREKTIVA 2009/147/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (kodificirana različica)”

 

Povezave

Ptičja direktiva

Ptičja direktiva je najstarejši predpis EU s področja varstva narave in je tudi eden najpomemnejših. Direktiva je vzpostavila obsežen sistem varstva za vse prostoživeče vrste v Uniji. Sprejeta je bila s popolnim soglasjem držav članic kot odgovor na naraščajočo zaskrbljenost zaradi upadanja populacij ptic, kar je posledica onesnaženj, uničevanja habitatov in prekomernega lova. Države članice so se strinjale, da so ptice – mnoge vrste so selivke – skupna naravna dediščina vse Unije, zaradi česar njihovo varstvo zahteva sodelovanje vseh članic.

Natura 2000

Direktiva priznava, da je izgubljanje in degradiranje habitatov največja grožnja ohranjanju ptic v Uniji. Zato veliko pozornost posveča ohranjanju habitatov ogroženih  vrst ptic. Države članice morajo za vse vrste ptic iz Dodatka I direktive oblikovati posebna območja varstva (imenovana tudi območja Natura 2000), kjer so dolžne zagotavljati da so populacije varovanih vrst ptic v ugodnem stanju.

 

Povezave: