Pravna orodja

Na tej strani bomo predstavili najpomembnejša orodja, ki ji pravo omogoča naravovarstvenikom. V grobem jih lahko razdelimo v naslednje skupine (zaenkrat smo uspeli razdelati le tista orodja spodaj, ki so zapisana odebeljeno):

 

Presojanje vplivov posegov na okolje in naravo

  • Presoja vplivov na okolje
  • Presoja vplivov na naravo
  • Celovita presoja vplivov na okolje

Izpodbijanje nezakonitih odločitev državne uprave

  • Pritožba v upravnem postopku
  • Tožba na Upravno sodišče – Upravni spor

Preganjanje storilcev prekrškov in kaznivih dejanj

Neodvisni državni organi

  • Varuh človekovih pravic
  • Informacijski pooblaščenec
  • Komisija za preprečevanje korupcije
  • Računsko sodišče
  • Zavod RS za varstvo narave