Zakon o lovu 1931

Zakon o lovu Kraljevine Jugoslavije.

Grb Kraljevine Jugoslavije

Grb Kraljevine Jugoslavije

Zakon je bil objavljen 6. decembra 1931 v “Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije”, nato pa še 27. januarja 1932 v “Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske banovine”.

Posebej zanimiv je zelo dolg seznam lovnih vrst ptic. Med nezaščiteno divjad, ki jo je bilo dovoljeno loviti vse leto so med drugim spadale vse vrste ujed in sov, krokar, vrane, čaplje, kormorani in celo galebi in ponirki.

Med zaščitenimi vrstami, ki so imele določeno lovno dobo pa najdemo celo kosca: loviti se ga je smelo med 1. avgustom in (!) 15. decembrom.