Rubrika ‘Zgodovinski predpisi’

Zgodovinski predpisi

Zakon o lovu 1931

Zakon o lovu Kraljevine Jugoslavije.

Grb Kraljevine Jugoslavije

Grb Kraljevine Jugoslavije

Zakon je bil objavljen 6. decembra 1931 v “Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije”, nato pa še 27. januarja 1932 v “Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske banovine”.

Posebej zanimiv je zelo dolg seznam lovnih vrst ptic. Med nezaščiteno divjad, ki jo je bilo dovoljeno loviti vse leto so med drugim spadale vse vrste ujed in sov, krokar, vrane, čaplje, kormorani in celo galebi in ponirki.

Med zaščitenimi vrstami, ki so imele določeno lovno dobo pa najdemo celo kosca: loviti se ga je smelo med 1. avgustom in (!) 15. decembrom.

 

Naredba o varstvu redkih živali in rastlin

Naredba deželne vlade za Slovenijo o varstvu redkih ali za Slovenijo tipičnih in za znanost pomembnih živali in rastlin in o varstvu špilj.

 

Planinski orel (vir: Ilistrirani Slovenec 1930)

Planinski orel (vir: Ilistrirani Slovenec 1930)

Naredba je bila objavljena 9. marca 1921 v “Uradnem listu deželne vlade za Slovenijo”.

Z naredbo je bilo zavarovanih tudi 22 vrst ptic, večinoma ujede in čaplje. Od zanimivejših vrst velja izpostaviti zavarovanje krokarja in kanje, kar je bilo za tisti čas zelo napredna ureditev.